top of page

  Ronda Sant Pau, 80    -    08001 - Barcelona  

De què parlem quan diem "Pastoral " a

l'Escola Pia de Catalunya?

L'acció pastoral de l'Escola Pia ve de lluny. A les primeres escoles de Roma ja es feina acció pastoral, i al llarg dels anys aquesta ha estat una constant en les entitats de l'Escola Pia. Tanmateix, amb el pas dels anys, sobretot degut a les transformacions socials, el concepte ha anat variant i la pràctica pastoral s'ha adapatat a les noves circumstàncies. En aquest primer apartat farem un breu recorregut per aquestes experiències.

Fins el Capítol Provincial del 2015 ens regíem pel document "Pla conjunt de pastoral de l'Escola Pia de Catalunya en relació al marc escolar" d'abril de 2006. 

El Capítol va proposar que la coordinació pastoral també animés la pastoral que es realitza fora del marc escolar. Amb aquest fi es creà l'Àrea de Pastoral, Lleure i Voluntariat.

Així, doncs, quin és el marc pastoral vigent? Ho respondrem en aquest apartat.

Què diem, quan diem "pastoral"? A què ens referim?

Qui són els agents d'aquesta acció pastoral? Què pretenem amb aquesta acció?

Són preguntes que de tant en tant ens fem.

Intentarem donar-hi resposta.  

I per acabar, quines són les entitats de Pastoral, Lleure i Voluntariat de l'Escola Pia de Catalunya. 

Quines accions pastorals realitzen?

Com es defineix cadascuna?

En aquest quart apartat ho veurem.

La nova organització de les Àrees de l'Escola Pia de Catalunya, en especial la de Pastoral, Lleure i Voluntariat, ens permetran, sense renunciar al camí que va fent cadascú, reorganizar la pastoral de les entitats.

 

 

En aquest apartat procurarem mostrar els nous passos que donarem a l'espera de poder-ne recollir els fruits al final del quadrienni 2015-2019 .  

bottom of page